Báo cáo 02-BC/HNDTW tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                             *                         Hà Nội, ngày 12  tháng 01 năm 2012

             Số 02 -BC/HNDTW

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

_________________

 

Công tác Hội và phong trào nông dân cả nước năm 2011 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động về kinh tế, chính trị; trong nước lạm phát, mặt bằng lãi suất, giá vàng và các mặt hàng thiết yếu tăng cao, biến động bất thường, thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xảy ra ở nhiều nơi gây khó khăn lớn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống dân cư, nhất là cư dân nông thôn.

 Song, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và những quyết sách lớn của Quốc hội khóa XIII cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và tăng hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; củng cố và phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam... đã tạo thêm sự đồng thuận và động lực to lớn thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân phát triển và đạt được nhiều kết quả trên các mặt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn và ổn định ở nông thôn.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI

VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2011

I- TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN.

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

Năm 2011, sản xuất nông nghiệp nước ta gặp nhiều khó khăn. Thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, giá cả thị trường tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh gây ra cho nông nghiệp và nông thôn lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp nước ta năm 2011 vẫn giữ được ổn định và phát triển khá toàn diện, đạt mức kỷ lục về sản xuất lương thực (đạt khoảng 41,5 triệu tấn) và xuất khẩu gạo (đạt khoảng 7,3 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay). Giá trị sản xuất nông nghiệp ước cả năm tăng 3,6%; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản năm 2011 ước đạt 17,9 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2010.  

2. Tình hình nông dân, nông thôn:

Nhìn chung, tư tưởng, tâm trạng nông dân cả nước vẫn ổn định và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước. Trong điều kiện giá cả thị trường tăng cao, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp, Chính phủ vẫn tập trung bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, trọng tâm là hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo; tạo việc làm gắn với đào tạo nghề, trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở...  qua đó, đã động viên đông đảo hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tiếp tục đưa nông nghiệp phát triển ổn định, giữ vững trật tự xã hội ở nông thôn. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hội nghị lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử và hăng hái đi bầu cử với tỷ lệ cao, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Cán bộ, hội viên, nông dân phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; ban hành Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ, ngành thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt, cán bộ, hội viên, nông dân vui mừng được đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp đi nắm tình hình và chỉ đạo tại một số địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đến thăm, làm việc với Trung ương Hội và chỉ đạo những việc trọng tâm cần tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2011 còn gặp nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh và giá cả thị trường; thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài đầu năm ở các tỉnh phía Bắc và tình hình lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng Bắc Trung Bộ, tình hình nước mặn xâm nhập và triều cường dâng cao ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nông dân.   

Tâm trạng nông dân còn băn khoăn, bức xúc khi một số chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa thực sự có hiệu quả và mang lại lợi ích cho nông dân như mong muốn. Tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc và thuốc thú y bị làm giả, kém chất lượng ở nhiều nơi; công tác điều hành xuất khẩu gạo, quản lý giá điện, xăng dầu, chính sách nhập khẩu muối và vật tư nông nghiệp, khai thác khoáng sản và nhiều chính sách khác… gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng; nông dân ở một số nơi có đất thu hồi và tái định cư còn gặp nhiều khó khăn… Các thế lực thù địch tiếp tục kích động, lôi kéo người dân tụ tập gây mất an ninh, trật tự nông thôn. Ngoài ra, hiện tượng người nước ngoài trực tiếp thu mua nông sản hoặc thuê đất trồng trọt; việc chủ quyền biển đảo Việt Nam liên tiếp bị vi phạm và tầu cá của ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, tấn công, cướp ngư cụ đã gây nhiều lo lắng cho ngư dân. 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:

Năm 2011, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIII) và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, phòng, chống tệ nạn xã hội… gắn với tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước và của Hội gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và ban hành kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2011.v.v. góp phần nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật ở nông thôn.

Trung ương Hội đã triển khai và chỉ đạo nhiều biện pháp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nông dân như: tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình VTC 16 mở chuyên mục “hỏi đáp trong ngày”; chỉ đạo Báo Nông thôn ngày nay phát hành thêm ấn phẩm “Trang trại Việt”; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi mít- tinh truyền thông về phòng chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường; tiết kiệm năng lượng, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật… thu hút hàng ngàn hội viên, nông dân tham dự.

Hưởng ứng Cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã có công văn số 834-CV/HNDTW, ngày 07/11/2011 về việc kêu gọi cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long và Vịnh Hạ Long đã trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.  

 2- Công tác tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội

 Các cấp Hội đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW (khóa V) về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; đã vận động và kết nạp 451.580 hội viên mới, đạt 109,7% kế hoạch, nâng tổng số hội viên cả nước lên 10.526.194 hội viên. Công tác thu, nộp hội phí được thực hiện tốt. Qua bình xét, có 72% cơ sở Hội, 63,5% chi hội, 65% tổ hội đạt danh hiệu vững mạnh.

Trung ương Hội đã chủ động triển khai và chỉ đạo thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân hai cấp nhiệm kỳ mới theo hướng rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ để thống nhất tổ chức Đại hội các cấp vào năm 2012. Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã có Tờ trình số 05-Tr/ĐĐNHD ngày 27/10/2011 đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị về Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018; đã chủ động tổ chức nhiều buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung Hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Nông dân Việt Nam cấp tỉnh, huyện theo Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuy nhiên, việc hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện phải chờ thêm một thời gian để có hướng dẫn chung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ Trung ương Hội; kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam; hiệp y và ra quyết định công nhận bổ sung 241 uỷ viên Ban Chấp hành; 43 Ủy viên Ban Thường vụ, 11 Chủ tịch, 20 Phó Chủ tịch các tỉnh, thành Hội; tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã bầu bổ sung 24 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội; 4 Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội. Thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HNDTW ngày 25/01/2011 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội giai đoạn 2011-2015. Năm 2011, Trung ương Hội tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho cán bộ Trung ương và tỉnh Hội về nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; 3 lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức cho 245 cán bộ, 9 lớp bồi dưỡng 654 cán bộ Hội các cấp. Năm 2011 đã khai giảng 5 lớp trung cấp (400 học viên) ngành công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội nông dân; các tỉnh, thành Hội đã phối hợp bồi dưỡng cho trên 147.316 lượt cán bộ, đạt 138,1% kế hoạch.

3- Công tác kiểm tra, giám sát:

Trung ương Hội đã có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiểm tra một số chương trình như: việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên; việc thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ; việc xây dựng, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ 120 và việc phối hợp với các ngân hàng triển khai hỗ trợ nông dân vay vốn. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện một số chương trình, dự án có vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Nam, Bình Định, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Sóc Trăng, An Giang.

Các cấp Hội đã tổ chức hơn 10.000 cuộc kiểm tra về thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết, chương trình công tác Hội. Nhiều cấp Hội đã tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn; phối hợp giám sát phát hiện và đề nghị cơ quan chức năng xử lý các vụ việc tiêu cực. 

4- Công tác đối ngoại:

Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong năm đã có 21 đoàn cán bộ với 60 lượt cán bộ Hội đi trao đổi, học tập kinh nghiệm, đào tạo ngắn hạn tại các nước Ai Cập, Nam phi, Pháp, Úc, Ba Lan, Hàn Quốc, Philippines, Inđônêxia, Campuchia, Lào...; tiếp đón và làm việc với 16 đoàn khách nước ngoài với hơn 100 lượt khách, chuyên gia đến dự hội thảo quốc tế, tập huấn, tìm hiểu tình hình hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và tình hình nông nghiệp của Việt Nam.v.v.

          Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức một số cuộc Hội thảo về “Vận động chính sách” nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp vận động chính sách, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát,  kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ Hội các cấp trong Chương trình “Hợp tác trung hạn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế" (IFAD); phối hợp với Hội Nông dân Đức tổ chức Hội thảo quốc tế về  “thực trạng và thách thức trong đào tạo nghề cho nông dân ở Việt Nam”; phối hợp với tổ chức Phong trào nông dân quốc tế, Con đường nông dân tổ chức Hội nghị khu vực Đông Nam Á và Đông Á về phong trào nông dân quốc tế…. Một số tỉnh, thành Hội cũng tích cực cử các đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở một số nước trong khu vực.

 5- Công tác Thi đua - khen thưởng:

Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Quy định số 01- QĐ/HNDTW, ngày 4/01/2011 về thi đua- khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam; Quy định số 18-QĐ/HNDTW ngày 12/01/2011 về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011-2016; hướng dẫn và giao chỉ tiêu thi đua năm 2011 ngay từ đầu năm cho các tỉnh, thành Hội. Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã xây dựng nội dung thi đua gắn với thang điểm cụ thể làm căn cứ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua. Do vậy công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 đã phản ánh sát thực tế hơn, tạo sự đồng thuận và hăng hái thi đua trong cán bộ, hội viên và nông dân.

Năm 2011, Trung ương Hội đã đổi mới công tác đánh giá, tổng kết, xét khen thưởng sớm hơn, chỉ đạo các tỉnh, thành Hội, các ban, đơn vị tiến hành tổng kết năm đúng kế hoạch, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, hội viên cả nước tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tặng Bằng khen cho 318 tập thể, 427 cá nhân các tỉnh, thành Hội đạt thành tích xuất sắc năm 2011 và nhiều bằng khen chuyên đề; tặng Cờ thi đua cho 14 tỉnh, thành Hội đạt thành tích xuất sắc nhất năm 2011; tặng Bằng khen cho 19 tỉnh, thành Hội; hiệp y đề nghị Nhà nước xét tặng Huân chương Lao động, Huân chương độc lập, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể, cá nhân theo đề nghị của các cấp Hội.

III- KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chủ động phối hợp làm việc với 8 bộ, ngành liên quan để xây dựng Đề án ”Xây dựng cơ chế, chính sách để Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ, ngành thực hiện một số chương trình, đề án trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

Để nhanh chóng triển khai Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg; Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã có văn bản số 167-CV/ĐĐHND, ngày 14/6/2011 gửi đến các tỉnh uỷ, thành uỷ phối hợp chỉ đạo thực hiện; Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Kế hoạch số 671-KH/HNDTW, ngày 20/9/2011 triển khai thực hiện Đề án 61 để chỉ đạo các cấp Hội thực hiện. Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 61, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 61 và Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 gửi các tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ban ngành liên quan để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đến nay, Trung ương Hội đã làm việc và ký kết chương trình phối hợp với 8/8 bộ liên quan về nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và kinh phí thực hiện các nội dung liên quan trong Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp- PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến nay, Bộ tài Chính đã bổ sung cho Quỹ Hộ trợ nông dân Trung ương 300 tỷ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí trong kế hoạch 2012 hơn 100 tỷ đồng cho đầu tư xây mới 10 Trung tâm; nâng cấp và bổ sung trang thiết bị cho 3 Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân cấp tỉnh.

Đã có có 62 tỉnh, thành phố (trừ tỉnh Nam Định, Cao Bằng, Phú Yên) có văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, có 12 tỉnh thành lập ban Chỉ đạo, có 62 tỉnh uỷ, thành uỷ có công văn chỉ đạo; 49 tỉnh, thành phố có kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; có 21 tỉnh quy hoạch và bố trí mặt bằng để xây dựng mới các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; 27 tỉnh, thành phố đã cấp bổ sung ngân sách cho quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh ngay trong năm 2011 (trong đó, TP Hà Nội cấp 125 tỷ; các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nghệ An, Tiền Giang, Đồng Tháp mỗi tỉnh cấp 10 tỷ đồng; tỉnh Tây Ninh cấp 5 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang 4 tỷ đồng, tỉnh Bắc Giang 3 tỷ đồng; các tỉnh Hưng Yên, Sơn La, Lào Cai, Bình Phước mỗi tỉnh đã cấp 2 tỷ đồng…) và có kế hoạch bổ sung Quỹ vào những năm tiếp theo; 27 tỉnh, thành Hội đã có kế hoạch bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân vào năm 2012; có 44 Hội nông dân tỉnh, thành phố làm việc với các sở, ngành để thống nhất nhiệm vụ, kinh phí và cơ chế để Hội tham gia các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương...

IV- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, DẠY NGHỀ, TƯ VẤN HỖ TRỢ NÔNG DÂN.

Trong năm qua, các cấp Hội đã tích cực thực hiện Kết luận số 535-KL/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam (khóa V) “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân”, tiếp tục vận động tăng nguồn vốn. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Quyết định số 673QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức 15 lớp tập huấn cho trên 2.000 cán bộ Hội Nông dân các cấp về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Các cấp  Hội đã vận động xây dựng quỹ đến 30/11/2011, tăng thêm trên 600 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Nhà nước cấp theo Quyết định số 673QĐ-TTg gần 550 tỷ đồng), nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đạt 1.008,514 tỷ đồng, gồm: Quỹ Trung ương 350,180 tỷ đồng; Quỹ cấp tỉnh 408,273 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện và xã: 250,061 tỷ đồng. Trong năm 2011, Quỹ Hỗ trợ nông dân các đã hỗ trợ trên 75.000 hộ nông dân có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất. 

Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội củng cố sắp xếp lại các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến 31/10/2011, Hội Nông dân Việt Nam quản lý 69.993 tổ Tiết kiệm và vay vốn với 2.375.386 thành viên, dư nợ 33.597 tỷ đồng, tăng 10,08% so với 31/12/2010.

Các tỉnh, thành Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng các Tổ vay vốn; triển khai thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến 30/11/2011, có 29.373 Tổ vay vốn hoạt động, với 613.233 thành viên, số tiền dư nợ là 11.472 tỷ đồng...

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành Hội tích cực phối hợp với các công ty cung ứng vật tư nông nghiệp theo phương thức trả chậm trị giá hàng trăm tỷ đồng và tập huấn kỹ thuật, quy trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại, thức ăn gia súc và nhiều loại máy nông nghiệp.v.v.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp xây dựng hàng chục ngàn mô hình trình diễn sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, mô hình sản xuất, kinh doanh; tổ chức tập huấn khuyến nông được trên 6,2 triệu lượt hội viên, nông dân, đạt 106,6% kế hoạch; tổ chức dạy nghề ngắn hạn và phối hợp dạy nghề cho 273.462 hội viên, nông dân, đạt 122,3% kế hoạch (trong đó, Hội trực tiếp dạy và cấp chứng chỉ nghề cho 34.172 người, đạt 99,9%); tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 7,9 triệu lượt hội viên, nông dân, đạt 114,1% kế hoạch; trợ giúp pháp lý cho 649.937 lượt Hội viên, nông dân...

Trung ương Hội tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp triển khai hệ thống "Sàn kết nối cung cầu nông nghiệp thực phẩm"; chương trình tăng cường thông tin cho nông dân trồng lúa ở 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Chương trình truyền hình trợ giúp nông dân; Dự án trợ giúp nông dân sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long về thông tin thị trường và tổ chức các hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại để quảng bá nông sản cho nông dân. Mở hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên, nông dân.

V- TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO NÔNG DÂN.

1- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng:

Phong trào tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; sự chỉ đạo của các cấp Hội và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân. Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011-2016. Kết quả năm 2011, cả nước có gần 5 triệu hội viên, nông dân đăng ký, qua bình xét năm 2011 có trên 4,2 triệu hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 108% kế hoạch.  

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các cánh đồng mẫu lớn, các mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật theo các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững (Việt GAP), góp phần nâng cao chất lượng nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường. Việc vận động nông dân tham gia mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn từng bước giúp nông dân sản xuất lúa theo đơn đặt hàng và theo kế hoạch cụ thể. Những mô hình liên kết này bước đầu hình thành các mô hình khép kín từ sản xuất đến thu mua, có sự liên kết của nhiều đơn vị tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Hiện nay, một số tỉnh đã áp dụng việc sản xuất cánh đồng mẫu lớn đối với các loại cây trồng khác rất có hiệu quả như cánh đồng mẫu lớn trồng đậu tương ở Thái Bình; nhiều địa phương đang triển khai đề án thí điểm mô hình xóa bờ thửa, sản xuất lớn quy mô 200ha và thành lập công ty nông nghiệp huy động nông dân góp ruộng đất, góp vốn để có diện tích ruộng lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, như: mô hình trồng thanh long của Công ty Hoàng hậu ở Bình Thuận, trồng vú sữa Lò Rèn của Hợp tác xã Vĩnh Kim (Châu Thành- Tiền Giang), trồng bưởi Năm Roi của Doanh nghiệp Hoàng Gia (Vĩnh Long), xoài cát của Hợp tác xã Hòa Lộc (Cái Bè - Tiền Giang)...  

Ngoài ra, nhiều địa phương đã chú ý đến phát triển mô hình nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả cao như trồng hoa lan ở tỉnh Vĩnh Long, Tp. Hồ Chí Minh; kinh doanh hoa đào Nhật Tân; nuôi thuỷ sản tập trung an toàn tại xã Đông Mỹ- Thanh Trì (Hà Nội); các mô hình nhà nông làm vườn kết hợp du lịch tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long… Thông qua các mô hình sản xuất, kinh doanh đã dần hình thành phương thức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.   

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên, nông dân còn đóng góp xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”, tích cực tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau thông qua phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho mượn vốn, cung cấp giống cây, con, tạo việc làm tại chỗ. Năm 2011, hội viên, nông dân cả nước đã tương trợ giúp đỡ được gần 70.000 hộ nông dân nghèo, khó khăn, với số tiền hàng chục tỷ đồng, hơn một triệu ngày công và những vật tư nông nghiệp khác trị giá hàng tỷ đồng.  

2- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới:

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân trong cả nước thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, năm 2011 đã có trên 8,9 triệu hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 111,3% kế hoạch. Ngày càng xuất hiện nhiều người dân hiến đất, ngày công, tiền của để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Tại 11 xã điểm  của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, ngoài việc nhiều hạng mục công trình cơ sở hạ tầng đã được triển khai xây mới, đã có chuyển biến rõ nét trong  nhận thức và cách thức tổ chức sản xuất; bước đầu quan tâm tổ chức thành các hợp tác xã, tổ hợp tác làm đầu mối đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hợp tác với các doanh nghiệp trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cho nông dân. 

Trung ương Hội đã phối hợp chặt chẽ với một số bộ, ngành và các tổ chức quốc tế, hỗ trợ nguồn lực xây dựng các mô hình điểm về văn hóa, xã hội ở 48/63 tỉnh, thành phố. Tổ chức 76 lớp tập huấn, 25 hội nghị, hội thảo về các vấn đề xã hội, dân số, gia đình với sự tham gia của 8.287 lượt cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân. Tổ chức 14 cuộc mít- tinh, hội thi về phòng chống tệ nạn xã hội, ATVSLĐ, ATGT, thực hiện kế hoạch hoá và phòng, chống bạo lực gia đình với sự tham gia của hàng chục nghìn hội viên, nông dân. Phối hợp tổ chức 75 cuộc truyền thông cho 15.650 lượt hội viên nông dân; duy trì hiệu quả hơn 30.000 tổ, nhóm, Câu lạc bộ nông dân hoạt động về DS, KHHGĐ, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng mới hàng trăm tổ, nhóm, chi hội nông dân phòng, chống lao, đã vận động 425 người nghi mắc lao đi khám, phát hiện 28 người mắc lao cần điều trị

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/2005/NQLT về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng, bảo vệ đất đai và ký Nghị quyết liên tịch về tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015; tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về nước sạch và bảo vệ môi trường, về kỹ thuật xây dựng nhà vệ sinh, thu gom xử lý rác thải, về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu cho hơn 5000 cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng thành công 27 mô hình điểm về thu gom rác thải...

Nhiều địa phương đã triển khai thí điểm bảo hiểm y tế cho nông dân, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho nông dân nghèo; xây dựng mô hình quỹ hưu nông dân đã và đang mang lại những kết quả tích cực, mở ra hướng hoạt động mới của Hội về trợ giúp nông dân, được đông đảo nông dân, cấp ủy, chính quyền các cấp và dư luận đồng tình ủng hộ.  

3- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh:

Các cấp hội chủ động phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm cả số lượng, chất lượng và vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Trung ương Hội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổng kết chương trình phối hợp “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ biên giới tổ quốc giai đoạn 2006- 2010”; phối hợp với Bộ Công an tổng kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2002-2010 và ký kết nghị quyết liên tịch giai đoạn 2011-2015; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung- Tây Nguyên và tiếp tục đề ra những biện pháp đẩy mạnh công tác phối hợp trong thời gian tới.

Các cấp Hội cũng đã chủ động phối hợp với ngành công an, các ngành liên quan tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm phòng chống tội phạm, xây dựng các tổ Hội vừa là tổ tự quản đồng thời là tổ an ninh, hòa giải ở thôn xóm; phát động toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng các mô hình về phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội; vận động hội viên, nông dân cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tích cực cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, tội phạm cho cơ quan chức năng xử lý. Tại các địa bàn biên giới, Hội Nông dân các cấp đã phát động nhiều phong trào nông dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng “Điểm sáng vùng biên”, chống di cư trái phép, các tổ đoàn kết bám biển…   

Thông qua phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, hội viên nông dân đã cung cấp hàng ngàn tin có giá trị giúp cơ quan Công an xử lí nhiều vụ việc; cảm hóa giáo dục hàng ngàn người lầm lỗi, vận động hàng trăm người phạm tội đầu thú, tự báo; xoá hàng trăm tụ điểm phức tạp…

VI- THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC.   

Các cấp Hội đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân. Vận động đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (khoá XIII) và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và trực tiếp đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. Năm 2011, có 1.722 hội viên, nông dân được kết nạp Đảng; 2.661 người đi bồi dưỡng đối tượng Đảng; có 6 cán bộ Hội Nông dân trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, 8.608 cán bộ Hội Nông dân tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các tỉnh, thành Hội đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân, các đoàn thể cùng cấp giải quyết trên 17 ngàn đơn thư kiến nghị, tranh chấp nội bộ nông dân; tổ chức hoà giải thành công gần 30 nghìn vụ ngay tại cơ sở; duy trì tốt việc tham gia tiếp nông dân tại trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước…. Trong năm 2011, Trung ương Hội đã tổ chức Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Các cấp Hội đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt và phản ánh với cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và tâm tư nguyện vọng của nông dân. Trung ương Hội Nông dân đã có văn bản đề nghị Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam về việc xây dựng thủy điện trên dòng sông Mê Kông để không làm ảnh hưởng tới môi trường và sinh kế của người dân sống dọc bờ sông Mê Kông, trong đó có nông dân đồng bằng sông Cửu Long; đang phối hợp với Hội Nông dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục xử lý, khắc phục ô nhiễm sông Đồng Nai; kiến nghị với Đảng và Nhà nước có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và có chính sách ưu tiên sát thực tế hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

VII- ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Năm 2011, mặc dù có nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng của lạm phát và giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống tăng cao; thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở; cán bộ, hội viên nông dân cả nước đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đạt được những kết quả rất quan trọng trong năm 2011: sản xuất nông nghiệp thắng lợi lớn, năng suất, sản lượng và giá cả các mặt hàng nông sản trong năm tăng cao, không những bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn đưa kim ngạch nông sản xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước; trong đó, tổng sản lượng gạo xuất khẩu đạt trên 7,3 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Công tác Hội và phong trào nông dân có bước chuyển tích cực, nhất là công tác xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tích cực, chủ động xây dựng đề án tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện với các Bộ, ngành thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Quyết định đã được các bộ, ngành, địa phương ủng hộ, vào cuộc, nhanh chóng triển khai thực hiện quyết liệt và có kết quả bước đầu khả quan. Trung ương Hội đã ký kết chương trình phối hợp với các bộ về nội dung, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp thực hiện cụ thể. Nhiều địa phương đã xây dựng các văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các nội dung trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hầu hết các tỉnh, thành Hội đã đạt và vượt chỉ tiêu thi đua năm 2011. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, tham gia hoà giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân đạt được kết quả cao hơn năm trước; ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp cả nước phát triển toàn diện, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Chính phủ đối với nền kinh tế của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội nói chung và đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng; sự tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, đi sâu sát cơ sở; đổi mới công tác thi đua- khen thưởng của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân còn một số yếu kém, hạn chế, đó là:

- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho nông dân ở một số cấp Hội còn mang tính hình thức, chưa làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận hội viên nông dân về chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một số nơi nông dân còn tham gia khiếu kiện đông người hoặc bị lôi kéo gây mất an ninh trật tự tại một số địa phương; ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao.

- Công tác xây dựng tổ chức Hội còn nhiều vấn đề chưa đạt yêu cầu, nhất là về tổ chức bộ máy chưa thống nhất, biên chế cán bộ Hội các cấp còn thiếu, chất lượng đội ngũ còn bất cập, do vậy năng lực, hiệu quả triển khai nhiệm vụ chưa cao.     

- Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội chưa được triển khai mạnh mẽ; nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân ở một số địa phương còn bị động, chưa kịp thời phát hiện những bức xúc và những khó khăn về đời sống, việc làm của nông dân, nhất là tình trạng nông dân thiếu đất sản xuất, nông dân thiếu đói giáp hạt cần cứu trợ, tình hình phức tạp trong nông dân, nông thôn như vụ việc ở Mường Nhé, tỉnh Điện Biên…

- Tổ chức triển khai công tác của các Ban, đơn vị của Trung ương Hội chưa toàn diện và bám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa tập trung nhiều đến công tác xây dựng tổ chức Hội. Chức năng tham mưu ở một số ban, đơn vị còn rất hạn chế, còn nặng về thực hiện các chương trình, dự án cụ thể.

- Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong nông thôn còn yếu kém. Công tác hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn ở các cấp hội còn lúng túng. Hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân chưa cao. Việc thực hiện chỉ tiêu hướng dẫn, vận động xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản chưa được các cấp Hội quan tâm thực hiện. 

- Công tác triển khai thực hiện Kết luận số 61 - KL/TW và Quyết định số 673/QĐ - TTg ở một địa phương còn chậm. Một số tỉnh, thành phố đã triển khai, nhưng mới dừng ở việc xây dựng văn bản, tổ chức hội nghị quán triệt; một số đơn vị mới thực hiện việc bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân, bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân; chưa chú trọng phối hợp với các sở, ngành xác định nhiệm vụ, cơ chế và kinh phí để Hội nông dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội nông thôn do các sở, ngành quản lý.

- Không ít các tỉnh, thành Hội và các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Ban Thường vụ Trung ương Hội còn chậm, nhất là báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ không bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng báo cáo chưa cao.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI

 VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN  NĂM 2012

Năm 2012, dự báo nền kinh tế nước ta tiếp tục có những khó khăn, thách thức: bất ổn kinh tế, xã hội trên thế giới vãn khó lường. Ở trong nước, tốc độ tăng trưởng thấp, vốn cho phát triển sản xuất khó khăn và lãi suất cao ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, kinh doanh, việc làm và giảm thu nhập của hội viên, nông dân...

Bên cạnh những khó khăn, năm 2012 cũng có những thuận lợi: Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là quyết tâm của Chính phủ trong việc tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó, đã coi trọng vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của nông nghiệp trong việc ổn định xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện đời sống nông dân và việc các cấp, các ngành, các địa phương tích cực phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi cho công tác Hội và phong trào nông dân năm 2012 và những năm tiếp theo.

Để khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy những lợi thế, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2012, các cấp Hội quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

I- Phương hướng.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIII về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ mới gắn với củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ Hội các cấp; tập trung triển khai có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia có hiệu quả và trách nhiệm đối với các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham mưu đề xuất việc chỉnh sửa hoặc đổi mới việc ban hành các chính sách đối với nông dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

II- Một số chỉ tiêu chủ yếu.

1- Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên; phấn đấu kết nạp thêm 450 nghìn hội viên mới.

2- Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho 150.000 cán bộ Hội các cấp.

3- Tổ chức và phối hợp để dạy nghề cho 230.000 nông dân, trong đó, Hội Nông dân các cấp trực tiếp dạy và cấp chứng chỉ nghề cho 32.000 nông dân và phối hợp với các ngành dạy nghề cho 200.000 nông dân. 

4- Có trên 80% cơ sở Hội đạt danh hiệu khá và vững mạnh.

5- Vận động, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân thêm 20% so với năm 2011. Phấn đấu 100% Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh được bổ sung vốn từ nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 673/QĐ-TTg.

6- Phấn đấu số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi tăng 3%, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá tăng 2% so với năm 2011.

7- Phối hợp với các ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 7,5 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân và trợ giúp pháp lý cho 550.000 hội viên, nông dân. Tập huấn nâng cao kiến thức về khoa học, kỹ thuật cho 6 triệu lượt hội viên, nông dân.

8- Tiếp tục phấn đấu mỗi Hội nông dân cấp huyện hướng dẫn, vận động xây dựng ít nhất 01 mô hình kinh tập thể.

III- Một nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

1- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trọng tâm là tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; các nghị quyết của Hội...; tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, về các biện pháp và quyết tâm của Đảng, Nhà nước về tái cấu trúc nền kinh tế và đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của 16 chương trình mục tiêu quốc gia mới được Quốc hội khóa XIII thông qua kỳ họp thứ 2 năm 2011: Việc làm và dạy nghề; Giảm nghèo bền vững; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Y tế; Dân số và kế hoạch hóa gia đình; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Văn hóa; Giáo dục và đào tạo; Phòng, chống ma túy; Phòng, chống tội phạm; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng nông thôn mới; Phòng chống HIV/AIDS; Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

 Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bão lũ; nâng cao năng lực quản lý sản xuất, kinh doanh, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ cho nông dân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, kinh doanh. Tổ chức tốt cho cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn...

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tăng cường thông tin cho nông dân trồng lúa xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo, tạp chí, các bản tin của Hội và thực hiện tốt sự phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức mọi mặt cho nông dân.

2- Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

- Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội các cấp và đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg, ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015".

- Tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành văn bản Hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ cơ quan Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện theo Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tăng cường công tác tập hợp, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Tham gia thực hiện có hiệu quả cả về quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là chất lượng tay nghề của nông dân do các cấp Hội trực tiếp dạy và cấp chứng chỉ nghề.

 3- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 61 tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương.

- Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, địa phương thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu năm 2012 có 100% tỉnh, thành Hội được bổ sung ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; ký kết với các sở, ngành về nội dung, nhiệm vụ và cơ chế để Hội Nông dân tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở địa phương; bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố chưa có Trung tâm.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và triển khai thực hiện những nội dung đã ký kết giữa các bộ, ngành với Trung ương Hội nông dân Việt Nam theo Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai xây dựng mới và nâng cấp các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân cấp tỉnh theo tiến độ cấp vốn năm 2012; và quản lý sử dụng vốn theo đúng quy định đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch trung hạn đến năm 2015, kế hoạch dài hạn đến năm 2020; triển khai thực hiện các văn bản đã sửa đổi, bổ sung và khẩn trương giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai nghiên cứu xây dựng một số đề án để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đã có và ban hành mới một số chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới bảo đảm sát tình hình thực tế, đi nhanh vào cuộc sống.

4- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và cải tiến lề lối làm việc, hướng mạnh công tác Hội vào hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; coi trọng nhiệm vụ đưa khoa học công nghệ vào sản xuất là khâu đột phá trong công tác Hội, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn để giúp nông dân thoát nghèo. Đồng thời, tích cực xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở nông thôn; hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng 3 phong trào thi đua của Hội; tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2007-2011; Cuộc thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ III. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế theo đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước.

5- Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia đề xuất việc xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân. Chú trọng tham gia phản biện và giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với các bộ, ngành đã ký kết; tham gia giám sát các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn (như vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia, vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng…) nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng, Nhà nước những hạn chế, bất cập trong xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong vấn đề bảo vệ đất nông nghiệp, đất trồng lúa, tiêu thụ nông sản, quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và kiên quyết hơn trong vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước cả trên biển và trên đất liền.

6- Chủ động tham mưu để Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và tham mưu để Thủ tướng Chính phủ tổng kết Quyết định số 17/1998/QĐ-TTg, ngày 24/01/1998 về quy định, trách nhiệm của các Bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 137-KH/HNDTW, ngày 09/3/2011 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 26/2001/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về tạo điều kiện để hội nông dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

7- Tích cực bám sát cơ sở để phát hiện và giúp đỡ nông dân tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; kịp thời nắm bắt tư tưởng, bức xúc của nông dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân gắn với tham gia giải quyết khiếu nại, tố, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Rà soát các chỉ tiêu chậm tiến độ để đôn đốc và tìm các biện pháp giải quyết nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác Hội và phong trào nông dân năm 2012.

*

*           *

 

Năm 2012, công tác Hội và phong trào nông dân đứng trước nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng, đó là phải tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI; phối hợp với các cấp, các ngành triển khai Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg; phát động nông dân cả nước tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phối hợp nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới... đòi hỏi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân phải đồng tâm hiệp lực với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và nông dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 và mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V đã đề ra./. 

 

 

Nơi nhận:                                     T/M BAN CHẤP HÀNH

- Ban Bí thư  T.Ư Đảng (để B/c)      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Ban Dân vận Trung ương Đảng,

- Ban Tổ chức T.Ư Đảng,                                          (đã ký)

- Ủy ban kiểm tra T.Ư Đảng,

- Văn phòng T.Ư Đảng,

- Văn phòng Chính phủ,                                    Hà Phúc Mịch  

- Các đ/c Uỷ viên BCH T.Ư Hội,

- Các tỉnh, thành Hội,

- Các ban, đơn vị TƯ Hội,                                                  

- Lưu.

 


Thêm bình luận

Họ tên
Email
Mã an ninh
Làm tươi

Các tin mới hơn

  1. Báo cáo tổng kết năm 2012; chương trình công tác năm 2013 của cơ quan T.Ư Hội ( Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 14:44)
  2. BÁO CÁO Công tác Hội và phong trào Nông dân Quý III, nhiệm vụ Quý IV năm 2012 ( Thứ sáu, 26 Tháng 10 2012 10:15)
  3. BÁO CÁO Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 ( Thứ ba, 24 Tháng 7 2012 15:49)
  4. Báo cáo quả triển khai thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673 ở các địa phương ( Thứ năm, 05 Tháng 7 2012 18:16)
  5. BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ( Thứ ba, 03 Tháng 7 2012 08:58)
  6. BÁO CÁO Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2003 - 2011, phương hướng hoạt động giai đoạn 2012 - 2020 ( Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:49)
  7. BÁO CÁO Công tác Hội và phong trào Nông dân Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2012. ( Thứ hai, 21 Tháng 5 2012 15:38)
  8. Báo cáo tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2007- 2011 ( Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 13:59)
  9. Báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa T.Ư Hội NDVN và Bộ NN&PTNT giai đoạn 2006-2010 ( Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 16:38)
  10. Báo cáo 04 -BC/HNDTW kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bẩy BCH TW Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ( Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 16:33)

Đối tác chiến lược bất động sản, các chung cư đang mở bán HOT:

chung cư mỹ sơn tower

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đối tác chiến lược Facebook

mua bán ô tô cũ

Thời tiết

SP_WEATHER_THUNDER

31°C

Hà Nội

SP_WEATHER_THUNDER
Humidity: 75%
Wind: E at 19.31 km/h
Wednesday
PM Thunderstorms
24°C / 31°C
Thursday
Isolated thunderstorms
24°C / 33°C
Friday
Isolated thunderstorms
25°C / 33°C

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nông dân hiện nay cần gì nhất?

Vốn - 29.6%
Khoa học kỹ thuật - 21%
Tiêu thụ nông sản - 42%
Luật pháp - 3.7%
Thông tin - Thời sự - 2.5%
Giải trí - 0%
Khác - 1.2%

Số lượt truy cập

0015621213