Các tin cũ hơn

  1. BÁO CÁO Công tác Hội và phong trào Nông dân Quý III, nhiệm vụ Quý IV năm 2012 ( Thứ sáu, 26 Tháng 10 2012 10:15)
  2. BÁO CÁO Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 ( Thứ ba, 24 Tháng 7 2012 15:49)
  3. Báo cáo quả triển khai thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673 ở các địa phương ( Thứ năm, 05 Tháng 7 2012 18:16)
  4. BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ( Thứ ba, 03 Tháng 7 2012 08:58)
  5. BÁO CÁO Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2003 - 2011, phương hướng hoạt động giai đoạn 2012 - 2020 ( Thứ tư, 30 Tháng 5 2012 09:49)
  6. BÁO CÁO Công tác Hội và phong trào Nông dân Quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2012. ( Thứ hai, 21 Tháng 5 2012 15:38)
  7. Báo cáo tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2007- 2011 ( Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 13:59)
  8. Báo cáo thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa T.Ư Hội NDVN và Bộ NN&PTNT giai đoạn 2006-2010 ( Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 16:38)
  9. Báo cáo 04 -BC/HNDTW kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bẩy BCH TW Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ( Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 16:33)
  10. Báo cáo 02-BC/HNDTW tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011 ( Thứ năm, 03 Tháng 5 2012 16:31)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nông dân hiện nay cần gì nhất?

Liên kết website

Số lượt truy cập

0015248545